سامانه ثبت نام دوره ها

دوره های مربیگری بدنسازی تخصصی

6/5 میلیون تومان

دوره بین المللی مربی بدنساز ورزش های رزمی

6/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی بسکتبال

6/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی فوتبال

5/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی فوتسال

5/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی ژیمناستیک

5/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی والیبال