اساتیدآکادمی بین المللی IFPE

با همکاری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور اتریش
دکتر مهداد اکبری

مدیر و موسس

دکترای مدیریت بین الملل ورزشی

رئیس کل آموزش آکادمی بین المللی IFPE آلمان

مدرس دوره های مربیگری ملی (فیتنس) آلمان و اتریش(اتحادیه اروپا)

مدرس دوره های بین المللی در کشورهای امارات ، ایران ، ترکیه و کانادا

مدرس بین المللی روش تمرینی EMS از آلمان

مستر ترینر روش های نوین تمرینات فیتنس در نمایشگاه های بین المللی فیتنس آلمان

قهرمان مسابقات بین المللی فیزیک 2020 NPC اتریش

قهرمان مسابقات بین المللی فیزیک 2018 آلمان

قهرمان مسابقات بین المللی فیزیک 2018 اتریش

قهرمان مسابقات آرنولد کلاسیک اروپا 2018 اسپانیا

نایب قهرمان مسابقات جهانی فیتنس 2007 آلمان

Dr. Wolfgang Schober

استاد آکادمی بین المللی IFPE

رييس فدراسيون فيتنس و بدنسازى كشور اتريش (ليگ حرفه اى)

قهرمان مسابقات جهانی و اروپا

قهرمان آرنولد کلاسیک آمریکا +50 قهرمان

دارای مدرک Master و دکترا از دانشگاه وین اتریش

نایب قهرمان در Pittsburgh Masters Pro 2016

Oksana Grishina

استاد آکادمی بین المللی IFPE

قهرمان مسابقات بین المللی تناسب اندام 2012

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2012

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام آرنولد کلاسیک 2013

مقام اول مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام  آرنولد کلاسیک 2014

مقام اول مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2014

مقام اول مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام  آرنولد کلاسیک 2015

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2015

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2016

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2017

دکتر مهداد اکبری

مدیر و موسس

دکترای مدیریت بین الملل ورزشی

رئیس کل آموزش آکادمی بین المللی IFPE آلمان

مدرس دوره های مربیگری ملی (فیتنس) آلمان و اتریش(اتحادیه اروپا)

مدرس دوره های بین المللی در کشورهای امارات ، ایران ، ترکیه و کانادا

مدرس بین المللی روش تمرینی EMS از آلمان

مستر ترینر روش های نوین تمرینات فیتنس در نمایشگاه های بین المللی فیتنس آلمان

قهرمان مسابقات بین المللی فیزیک 2020 NPC اتریش

قهرمان مسابقات بین المللی فیزیک 2018 آلمان

قهرمان مسابقات بین المللی فیزیک 2018 اتریش

قهرمان مسابقات آرنولد کلاسیک اروپا 2018 اسپانیا

نایب قهرمان مسابقات جهانی فیتنس 2007 آلمان

Dr. Wolfgang Schober

استاد آکادمی بین المللی IFPE

رييس فدراسيون فيتنس و بدنسازى كشور اتريش (ليگ حرفه اى)

قهرمان مسابقات جهانی و اروپا

قهرمان آرنولد کلاسیک آمریکا +50 قهرمان

دارای مدرک Master و دکترا از دانشگاه وین اتریش

نایب قهرمان در Pittsburgh Masters Pro 2016

Oksana Grishina

استاد آکادمی بین المللی IFPE

قهرمان مسابقات بین المللی تناسب اندام 2012

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2012

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام آرنولد کلاسیک 2013

مقام اول مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام  آرنولد کلاسیک 2014

مقام اول مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2014

مقام اول مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام  آرنولد کلاسیک 2015

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2015

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2016

مقام دوم مسابقات بین المللی بخش تناسب اندام IFBB Olympia 2017

Saskia Van Gelder

استاد آکادمی بین المللی IFPE

استاد بين المللى روشهاى پرسنال ترينينگ و فيتنس

قهرمان مسابقات NPC Master Physique

دکتر رضا دبیری

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دکترای مدیریت استراتژیک

مشاور تجاری،سخنران انگیزشی

دکتر محمد حسین باقری

استاد آکادمی بین المللی IFPE

متخصص فیزیولوژی ورزشی (Phd)

مدرک سطح عالی بدنسازی

دکتر احسان علیزاده

استاد آکادمی بین المللی IFPE

کارشناس علوم ورزشی دانشگاه تهران

ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بهشتی

دکترا بیوشیمی ورزش دانشگاه فردوسی

دکتر سید محمد حسینی کازرونی

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دکترای حرفه ای پزشکی (MD)

مدرس بین المللی

مدیر و موسس مرکز تخصصی دیابت کوروش

دکترامیرحسین روشن فکر

استاد آکادمی بین المللی IFPE

پزشک ورزشی

دکترای تخصصی حرکات اصلاحی

دکتری آسیب های ورزشی و تمرینات اصلاحی

دکتر حمید رضا هوشیار

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دکترای مدیریت ورزش و علوم ورزشی

مربی و داور درجه A (فدراسیون بدن سازی و تناسب اندام)

دکتر حسن نوری نژاد

استاد آکادمی بین المللی IFPE

متخصص قلب و عروق

مدرس بین المللی

مدرس دانشگاه

دکتر نادر عفراوی

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دکترای فیزیولوژی ورزشي

مدرس دانشگاه و دوره های مربیگری رسمی

مربی و قهرمان ملی و بین المللی رزمی

دکتر امید صالحیان

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دکترا تخصصی فیزیولوژی ورزشی

مربی و مدرس بین المللی تغذیه ورزشی

دکتر حمید آقاعلی نژاد

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران

بدنساز تیم های ملی جودو، اسکی

دکتر افسانه فراهانی

استاد آکادمی بین المللی IFPE

coach بین المللی وینیاسا یوگا از آمریکا

coach بین المللی وینیاسا یوگا از آمریکا

دکترمجید سیفی آذر

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دکترای فیزیولوژی ورزشی

مربی و مدرس بین المللی

دکتر مهدی آزادواری

استاد آکادمی بین المللی IFPE

عضو‌ هیئت رئیسه فدراسیون تنیس

مربی و مدرس بین المللی

دکتر بهاره نکو نام

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی بدنساز تیم های ملی بانوان

دکتر مجید خدادادی

استاد آکادمی بین المللی IFPE

دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی

مربی و مدرس بین المللی