مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

با همکاری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور اتریش

Ela Goodman

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از آلمان

محمد حسین غفاری

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از ایران

امیر اصالت

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از ایران

مریم

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از انگلیس

گلوین

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از عراق

Sultan

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از دبی

Saber Akhavan

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از سوئد

Vahid Rashno

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از ایران

Milad Vali

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از استرالیا

Ahmad

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از امارات

Hollie Brace Cotter

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از مکزیک

کامران تبریزی

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بین المللی از ایران

علی فریدی

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • کارشناس ارشد حرکات اصلاحی

 

 

محمد رضا الماسی

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

 • مربی بدنساز در لیگ برتر بسکتبال
 • مولف و مترجم اولین مجموعه کتاب های بدنسازی بسکتبال در ایران