توضیحات پنل اختصاصی مشاوران آکادمی IFPE

آکادمی بین المللی فیتنس آلمان (IFPE)
1

پنل اختصاصی

در این سیستم همه مشاوران دارای پنل اختصاصی خود میباشند به هر مشاور لینک مخصوص ارائه میشود

2

مدیریت پنل

مشاورین میتوانند پنل مدیریتی خود را بررسی نمایند در این پنل تعداد کسانی که از کد تخفیف استفاده کرده اند یا از طریق لینک اختصاصی که در این پنل وجود دارد ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است

3

کمیسیون ها

در این پنل اختصاصی میزان کل در آمد و نرخ کمیسیون مشاور نمایش داده میشود

4

زمان پرداخت کمیسیون ها

با توجه به تعیین تاریخ شمسی و یا میلادی به انتخاب خود مشاور، آکادمی در انتهای ماه کمیسیون را به حساب مشاور واریز مینماید

سپاس از همکاری شما