ایونت های آکادمی IFPE در اتریش

AUSTRIA FITNESS CERTIFICATIONS

480 EURO

دوره فیتنس ملی آلمان و اتریش

480 EURO

دوره فیتنس ملی آلمان و اتریش

680 EURO

دوره پرسنال ترینینگ آلمان

SIMILAR COURSES

B-Lizenz Fitness Grade Coaching Course