اخبار آکادمی

مجمع سالیانه آکادمی با حضور روئسای کمیته های مختلف

ایران | تهران | سال 2022

مجمع سالیانه آکادمی بین المللی فیتنس آلمان با حضور روئسای کمیته های مختلف رشته های ورزشی جهت تنظیم تقویم سال جدید آموزشی تشکیل گردید
در این نشست روئسای کمیته ها با بررسی راه کارهای جدید آموزشی در جهت ارتقا سطح کیفی سمينارها و دوره هاي بين المللى با هم تبادل نظر کردند و مقرر شد از اساتید ایرانی در کشورهای تحت آموزش آکادمی (آلمان، اتریش، ترکیه، کانادا، امارات، انگلیس، استرالیا، سوئد، مکزیک) نیز بیشتر استفاده گردد.