سامانه ثبت نام دوره ها

دوره های بین المللی فیتنس

5/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

5/5 میلیون تومان

دوره بین المللی مربیگری فیتنس

5/5 میلیون تومان

دوره بین المللی متخصص فانکشنال ترینینگ

دوره های فیتنس ملی آلمان

240 یورو

مربی فیتنس C لایسنس آلمانی

240 یورو

مربی فیتنس B لایسنس آلمانی

680 یورو

مربی فیتنس A لایسنس آلمانی

240 یورو

پیلاتس متورک

320 یورو

پرسنال ترینینگ آلمانی

240 یورو

فانکشنال ترینینگ آلمانی

240 یورو

مشاوره تغذیه آلمانی

320 یورو

پرسنال ترینینگ آلمانی

240 یورو

مشاوره تغذیه آلمانی

دوره های مربیگری بدنسازی تخصصی

5/5 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی فوتبال

دیگر دوره ها

7/800 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی مربیگری پیلاتس (Matwork)

وبینار های بین المللی

ا میلیون تومان

‎آناتومی و تمرینات تخصصی عضلات شکم و پهلو

ا میلیون تومان

آناتومی و تمرینات هایپرتروفی عضلات سرینی

ا میلیون تومان

‎آموزش طراحی تمرین و برنامه نویسی

ا میلیون تومان

وبینار بین المللی آناتومی ورزشی

ا میلیون تومان

وبینار بین المللی بدنسازی و اصول تمرین

ا میلیون تومان

بدنسازی کار با دستگاه

ا میلیون تومان

حرکات اصلاحی با رویکرد آکادمی ورزش آمریکا (NASM)