اخبار آکادمی

جلسه اختتامیه دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

ایران | تبریز | سال 2021

مراسم پایان دوره ، دوره های مربیگری فیتنس ، پرسنال ترینینگ ، تغذیه ورزشی ، فانکشنال ترینینگ توسط مستر ترینر آکادمی استاد احد وزیری

پست های مرتبط