اخبار آکادمی

دوره بین المللی تخصصی EMS Professional

ایران | اصفهان | سال 2019

ورکشاپ تخصصی EMS

در این دوره تخصصی EMS بسیاری از مربیان و پرسنال ترینر های ایران و شهر اصفهان حضور داشتند، تدریس این دوره به عهده دکتر باقری، دکتر قربانی و دکتر اکبری انجام گردید و مربیان علاوه بر بخش سمینار و تئوری های مربوط به تمرینات EMS با بخش پرکتیکال و علم روز تمرینات ای ام اس از آلمان آشنا گردیدند و پس از پایان دوره موفق به دریافت گواهی شرکت در ورکشاپ ( Certificate of completion ) گردیدند.

مطالب مرتبط