اخبار آکادمی

جلسه اختتامیه دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

ایران | تهران | سال 2016

مراسم پایان دوره ، دوره های مربیگری فیتنس ، پرسنال ترینینگ ، تغذیه ورزشی ، فانکشنال ترینینگ توسط استاد دکتر مهداد اکبری