اخبار آکادمی

برگزاری همایش روش های تمرینی نوین از اروپا

ایران |بندرعباس| سال 2018

در این سمینار بسیاری از مربیان و پرسنال ترینر های ایران و شهر بندر عباس حضور داشتند، این ورکشاپ با همکاری هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان به ریاست دکتر اخلاقی و ریاست آکادمی IFPE دکتر مهداد اکبری برگزار گردید، و مورد استقبال ارزنده نماینده مجلس استان هرمزگان دکتر آشوری قرار گرفت. این سمینار با حضور تعداد زیادی از مربیان و علاقه مندان برگزار شد که متقاضی شرکت در اینگونه سمینارها در رشته های مختلف بودند. تدریس این دوره توسط دکتر اکبری انجام شد، و مربیان علاوه بر بخش سمینار و تئوری های مربوط به روش های تمرینی نوین با بخش پرکتیکال از آلمان آشنا گردیدند و پس از پایان دوره موفق به دریافت گواهی شرکت در ورکشاپ ( Certificate of completion ) گردیدند.