اخبار آکادمی

اولین سمینار تخصصی فیتنس و تناسب اندام

ایران | کیش | سال 2015

برگزاری اولین دوره فیتنس، زیر نظر آکادمی IPFE ، در جزیره زیبای کیش ترکیب کاملی بود که در آن گروه زمینه تشویق و به روز رسانی اطلاعات مربیان فیتنس را فراهم نموده بود. شرکت کنندگان در اردوی 4 روزه در جزیره کیش از طرفداران واقعی تناسب اندام بودند و می خواستند از آخرین استاندارد ها در صنعت فیتنس مطلع شوند.

رفتارهای حرفه ایی ، ‌‌نگرش و رویکرد خوب ، تمایل به اجرا ، حضور تمام وقت و شرکت در کلاسهای برنامه ریزی شده ، همکاری تحسین برانگیز با همکاران و بسیاری دیگر از رفتارهای خوب در اردوی 4 روزه کیش، نشان دهنده مشارکت مشتاقانه شرکت کنندگان بود. شرکت کنندگان ترکیبی از برخی از ورزشکاران برجسته و نیز مدیران مجموعه های ورزشی بودند.