ایونت های آکادمی IFPE در کشور ترکیه

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

ظرفیت دوره : 15 نفر

5
ظرفیت باقیمانده
200 EURO

دوره مربیگری بین المللی مربیگری فیتنس

ظرفیت دوره : 15 نفر

3
ظرفیت باقیمانده
توجــه 1

در صورت ثبت نام همزمان دو همزمان در ایونت های ترکیه از تخفیف 10 درصدی در دوره دوم برخوردار خواهید شد

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی فوتبال

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ