ایونت های آکادمی IFPE در کشور ترکیه

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی مربیگری فیتنس

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی جامپینگ فیتنس

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی پیلاتس MATWORK

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی پیلاتس REFORMER

توجــه 1

در صورت ثبت نام همزمان دو همزمان در ایونت های ترکیه از تخفیف 10 درصدی در دوره دوم برخوردار خواهید شد

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی فوتبال

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ