ایونت های آکادمی IFPE در کشور ترکیه

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

150 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

240 EURO

دوره مربیگری یوگا سطح پایه

150 EURO

دوره بین المللی مربیگری پیلاتس با دستگاه

240 EURO

دوره مربیگری بدنسازی فوتبال