نحوه برگزاری دوره های غیرحضوری:

1_ مطالب تئوری دوره
2_بخش عملی دوره ( در صورت نیاز)

که توضیحات آن به شرح زیر میباشد:

شرايط و قوانین برگزاری دوره های غیرحضوری

1

مطالب تئوری دوره

تهیه فیلم های آموزشی توسط استاد مربوطه از مباحث تئوری دوره که شامل اسلاید و توضیحات استاد روی هر بخش میباشد.
اسلاید ها به صورت انگلیسی و توضیحات استاد به صورت فارسی میباشد که شامل :
صفحه عنوان که نام دوره / نام استاد / عنوان علمی استاد میباشد .
صفحه فهرست که شامل عنوان هر بخش و شماره صفحه
اسلایدهای آموزشی که شامل تکست انگلیسی و تصویر میباشند.

توجه 1

لطفا قبل از ضبط کامل به عنوان تست ۲ الی ۳ دقیقه فیلم تست برای اکادمی ارسال شود که در صورت داشتن کیفیت صدا و تصویر ادامه ضبط انجام شود.

توجه 2

پس از تهیه فیلم آموزشی سوالات تستی دوره به صورت فارسی و چهار جوابی طرح گردد و طبق استاندارد برای هر ساعت فیلم حداقل ۱۰ سوال و یا بیشتر طرح گردد.

توجه 3

لطفا برای تدریس اسلاید های بخش تئوری ویا سر فصل های بخش عملی با مدیر آموزش آکادمی هماهنگ گردند

2

بخش عملی دوره ( در صورت نیاز)

در دوره هایی که نیاز به بخش عملی هم دارند فیلم ها در شرایط استاندارد ضبط و برای اکادمی ارسال گردد.

آزمون دوره :
. آزمون دوره ها معمولا به صورت تئوری و عملی برگزار میگردد.
. ازمون تئوری به صورت انلاین و تستی میباشد.
. آزمون عملی با توجه به نظر استاد میتواند به صورت کلاس انلاین و ارائه شرکت کننده انجام شود که در صورت نیاز کلاس آنلاین رفع اشکال هم برگزار میشود که بستگی به نظر استاد دارد.
. آزمون عملی میتواند به صورت آفلاین هم برگزار گردد که شرکت کننده تمرین اعلام شده توسط استاد را برای استاد و یا پشتیبان دوره که استاد معرفی میکند ارسال نماید و پس از تایید استاد تکمیل میگردد.
. در صورت عدم تایید رفع اشکال شده و مجدد ارسال میشود تا زمان تایید استاد.
. پاسخگوی فنی شرکت کنندگان دوره میتواند استاد یا شخصی که استاد دوره معرفی مینماید باشد.
. توضیحات و اطلاع رسانی ها از طریق کانال تلگرام که استاد دسترسی ادمین دارد انجام میشود.

سپاس از همکاری شما