نمایش حقوق و پورسانت ها

نمایش 1 - 3 از 3

نام استادنام دورهتعداد ساعت تدریسقیمت پایه / ساعتیتعداد یوزرنام یوزرمقدار سودمبلغ پرداخت شدهتاریخ پرداخت
دکتر امید صالحیانمستر ایندورسایکلینگ4850000003400000آذر 1401
دکتر افسانه فراهانیمستر ایندورسایکلینگ4850000003400000آذر 1401
محمد رضا الماسیبدنسازی بسکتبال001

عرشیا آتش بند

350350آذر 1401
نام استادنام دورهتعداد ساعت تدریسقیمت پایه / ساعتیتعداد یوزرنام یوزرمقدار سودمبلغ پرداخت شدهتاریخ پرداخت