NUTRITION

به آزمون Nutrition خوش آمدید

نام و نام خانوادگی
ایمیل
1. ضریب فعالیت برای زنان بسیار فعال بالای 19 سال چه قدر است؟
2. ضریب فعالیت برای مردان فعال بالای 19 سال چه قدر است؟
3. میزان مصرف کربوهیدرات در ورزشکاران چند درصد کالری مصرفی می باشد ؟
4. میزان مصرف پروتئین در ورزشکاران چند درصد کالری مصرفی می باشد؟
5. میزان مصرف چربی در ورزشکاران چند درصد کالری مصرفی می باشد؟
6. ضریب فعالیت برای زنان فعال بالای 19 سال چه قدر است؟
7. ضریب فعالیت برای مردان بسیار فعال بالای 19 سال چه قدر است؟
8. میزان مصرف کربوهیدرات فرد ورزشکاری که 2000 کالری مصرف می کند چند گرم است ؟
9. میزان مصرف پروتئین ورزشکاری که 2000 کالری مصرف می کند چند گرم است ؟
10. میزان مصرف چربی ورزشکاری که 2000 کالری مصرف می کند چند گرم است ؟
11. میزان مصرف پروتئین افراد غیر ورزشکار چند گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدنشان می باشد؟
12. پلی ساکارید ها از تقسیم بندی های گروه ...... می باشند
13. پلی پپتید ها از تقسیم بندی های گروه............ می باشد
14. تری اسیل گلیسرول ها از شکسته شدن ....... حاصل می شود
15. ازمحدودیت های بیماران کلیوی با نوع سنگ اگزالات مصرف بیش از حد مکمل ................. است
16. در فعالیت های باشدت بالا و در زمان استراحت به ترتیب سهم کدام سوخت ها بیشتر خواهد بود؟
17. بی ام ای یا شاخص توده بدنی فردی با قد 170 و وزن 90 چه قدر است ؟
18. بی ام ای فردی که 32 است در کدام نوع از شاخص های سلامتی قرار می گیرد ؟
19. بی ام ای فردی که 42 است در کدام نوع از شاخص های سلامتی قرار دارد؟
20. مهمترین سوخت در فعالیت های ورزشی جهت بهبود انرژی کدامیک از گروه های غذایی است ؟