آکادمی بین المللی فيتنس آلمان (IFPE) مجری برگزارکننده کلاس‌های مربیگری بین المللی فیتنس در کشورهای اتحادیه اروپا ( آلمان و اتریش) با همکاری فدراسیون فیتنس و بدنسازی کشور اتریش وبینار کامل بدنسازی و اصول تمرین برای همه رشته ها به صورت آنلاین برگزار میکند.

وبینار کامل بدنسازی و اصول تمرین برای همه رشته ها

وبینار کامل بدنسازی و اصول تمرین برای همه رشته ها

آکادمی بین المللی فیتنس آلمان

دکترمحمد حسین باقری

دکترای فیزیولوژی ورزشی

مدرس سطح عالی بدنسازی
مربی بدنساز اسبق تیمهای فوتبال
ذوب آهن و سپاهان اصفهان
مدرس دانشگاه

ریکاوری ورزشی بر اساس مایوفاشیا

????اهداف کلی:

????آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی مایوفاشیا
????آشنایی با روش های ریلیز کردن چسبندگی های مایوفاشیا
????بررسی و شناخت چسبندگی های مایوفاشیا
????انجام تکنیک های مایوفاشیا ریلیز

????این دوره شامل:

????متخصصان پزشکی ورزشی
????فیزیوتراپیست ها
????کاردرمانگرها
????مربیان
????ماسورها
????ورزشکاران

????پس از ورکشاپ چه نتایجی برای شرکت کنندگان میتوان انتظار داشت

شرکت کننده ضمن آگاهی از ماهیت مایوفاشیا بتوانند چسبندگی های مایوفاشیا را شناسایی و با تکنیک های آموخته شده ریلیز کردن را انجان داده و ورزشکار یا بیمار را به وضعیت بهتری سوق دهند

سر فصل های آموزشی

 Bioenergetics of exercise and training
Essentials terminology/ biological energy system /substrate
Depletion and repletion/ Metabolic specificity of training

Age and sex related differences

    Female athlete/ Childrens 

Principles of test selection and administration

          Reasons for testing/ Testing terminology/ Sequnce of testing

 Exercise technique for free weight training

    Fundamental of exercise technique/ Spotting free weight

Exercise

Basic principles of Strength training
Definition/ Training intensity/ Training volume/ Rest interval
Training Tempo/ Specificity of Training/ Energy systems demands
Periodization/ Progressice Overload/ Types of muscular
Contraction/ Needs Analaysis/ Program Design

warm up

Benefits of warm up/Improve performance/neuromuscular
Action/Decrease risk of injury/ Active warm up/RAMP

Basic principles of Speed and Agility

Nature of Speed and Agility/Important of RFD/ Practical
Concepts of Speed and Agility/ Neurophysiological Concepts/
Sprinting and Change of Direction/Practical concepts of
Agility and Change of Direction/Neurophysiological
Concepts of Agility and COD

Basic principles of Power and Plyometric

Nature of power/ formula of Power/ Strecth-Shortening Cycle/

Practical Concepts of Plyometric

Aerobic Endurance Training

Vo2 max/ Designing of Aerobic Endurance training/ Types of
Aerobic training/ Heart rate target/ Lactate Thershold

سرفصل ها

بیوانرژیک ورزش و تمرین
اصطلاحات ضروری / سیستم انرژی بیولوژیکی / زیرلایه تخلیه و پر شدن / ویژگی متابولیک تمرین

 تفاوت های مربوط به سن و جنس
ورزشکار زن/ کودکان

اصول انتخاب و اجرای آزمون

دلایل تست / اصطلاحات تست / توالی تست

تکنیک تمرین برای تمرین با وزنه آزاد

اصول تکنیکی تمرین / تمرین با وزنه آزاد

اصول اولیه تمرینات قدرتی

تعریف / شدت تمرین / حجم تمرین / فاصله استراحت

تمپوی تمرین / ویژگی تمرین / نیازهای سیستم های انرژی

زمانبندی تمرین / اضافه بار پیشرونده/ انواع عضلانی

انقباض / تحلیل نیازها / طراحی برنامه

گرم کردن

مزایای گرم کردن / بهبود عملکرد / اقدام عصبی عضلانی / کاهش خطر آسیب / گرم کردن فعال /RAMP

اصول اولیه سرعت و چابکی

ماهیت سرعت و چابکی /اهمیت RDF عملی

مفاهیم سرعت و چابکی / مفاهیم نوروفیزیولوژیک /

دوی سرعت و تغییر جهت/مفاهیم عملی چابکی و تغییر جهت/مفاهیم نوروفیزیولوژیک چابکی و COD

اصول اولیه توان و پلایومتریک

ماهیت قدرت/ فرمول قدرت/ چرخه کشش-کوتاه کردن/مفاهیم عملی پلایومتریک

تمرینات استقامتی هوازی

حداکثر VO2MAX
طراحی تمرینات استقامتی هوازی/ انواع تمرین هوازی/ هدف ضربان قلب/ آستانه لاکتات

توضیحات تکمیلی

تاییدیه گواهینامه ها

تمامی گواهینامه ها و مدارك مربیگري صادره با تاییدیه رسمی اعتبار بین المللی از سوي فدراسیون فیتنس و بدنسازي کشور اتریش و همچنین آکادمى بین المللى IFPE آلمان بوده و شامل مهر و لوگوي فدراسیون بدنسازي کشور اتریش و IFPE Academy آلمان در گواهینامه ها میباشد و همچنین تاییدیه‌ های بین‌المللی گواهینامه‌ های کنترل کیفیت مراکز آموزشی ایزو 21001 و همچنین کنترل کیفیت مدیریت 9001 می باشد.

رزومه کاری

کلیه مدارك مربیگري بین المللی در سایت آکادمی IFPE  رجیسترگردیده و نیز جهت ارایه CV و رزومه کارى و بین المللى جهت مربیگري قابل ارائه مى باشد.

سرتیفیکیت

پوستر فوق، مربوط به وبینار کامل بدنسازی و اصول تمرین برای همه رشته ها مى باشد كه شركت كنندگان پس از ثبت نام ، موفق به دريافت سرتيفيکيت

Principles of Strength Training and Conditioning for Sports
از آلمان با مهر و امضاء رئيس بخش آموزش آکادمی بین المللی IFPE آلمان و همچنین مهر و امضاء ریاست فدراسيون فیتنس و بدنسازی کشور اتریش مى شوند.

اطلاعات بیشتر

جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق راه های ارتباطی زیر اقدام نمایید.

WhatsApp : 0937 333 3506

(برای مربیان داخل ایران)

WhatsApp : 0049 151 21 56 44 56
دفتر آکادمی آلمان
(برای مربیان خارج ایران)