آکادمی بین المللی فيتنس آلمان (IFPE) مجری برگزارکننده کلاس‌های مربیگری بین المللی فیتنس در کشورهای اتحادیه اروپا ( آلمان و اتریش) با همکاری فدراسیون فیتنس و بدنسازی کشور اتریش وبینار کامل بدنسازی و اصول تمرین برای همه رشته ها به صورت آنلاین برگزار میکند.

وبینار کامل بدنسازی و اصول تمرین برای همه رشته ها

وبینار کامل بدنسازی و اصول تمرین برای همه رشته ها

آکادمی بین المللی فیتنس آلمان

دکترمحمد حسین باقری

دکترای فیزیولوژی ورزشی

مدرس سطح عالی بدنسازی
مربی بدنساز اسبق تیمهای فوتبال
ذوب آهن و سپاهان اصفهان
مدرس دانشگاه

سر فصل های آموزشی

 Bioenergetics of exercise and training
Essentials terminology/ biological energy system /substrate
Depletion and repletion/ Metabolic specificity of training

Age and sex related differences

    Female athlete/ Childrens 

Principles of test selection and administration

          Reasons for testing/ Testing terminology/ Sequnce of testing

 Exercise technique for free weight training

    Fundamental of exercise technique/ Spotting free weight

Exercise

Basic principles of Strength training
Definition/ Training intensity/ Training volume/ Rest interval
Training Tempo/ Specificity of Training/ Energy systems demands
Periodization/ Progressice Overload/ Types of muscular
Contraction/ Needs Analaysis/ Program Design

warm up

Benefits of warm up/Improve performance/neuromuscular
Action/Decrease risk of injury/ Active warm up/RAMP

Basic principles of Speed and Agility

Nature of Speed and Agility/Important of RFD/ Practical
Concepts of Speed and Agility/ Neurophysiological Concepts/
Sprinting and Change of Direction/Practical concepts of
Agility and Change of Direction/Neurophysiological
Concepts of Agility and COD

Basic principles of Power and Plyometric

Nature of power/ formula of Power/ Strecth-Shortening Cycle/

Practical Concepts of Plyometric

Aerobic Endurance Training

Vo2 max/ Designing of Aerobic Endurance training/ Types of
Aerobic training/ Heart rate target/ Lactate Thershold

سرفصل ها

بیوانرژیک ورزش و تمرین
اصطلاحات ضروری / سیستم انرژی بیولوژیکی / زیرلایه تخلیه و پر شدن / ویژگی متابولیک تمرین

 تفاوت های مربوط به سن و جنس
ورزشکار زن/ کودکان

اصول انتخاب و اجرای آزمون

دلایل تست / اصطلاحات تست / توالی تست

تکنیک تمرین برای تمرین با وزنه آزاد

اصول تکنیکی تمرین / تمرین با وزنه آزاد

اصول اولیه تمرینات قدرتی

تعریف / شدت تمرین / حجم تمرین / فاصله استراحت

تمپوی تمرین / ویژگی تمرین / نیازهای سیستم های انرژی

زمانبندی تمرین / اضافه بار پیشرونده/ انواع عضلانی

انقباض / تحلیل نیازها / طراحی برنامه

گرم کردن

مزایای گرم کردن / بهبود عملکرد / اقدام عصبی عضلانی / کاهش خطر آسیب / گرم کردن فعال /RAMP

اصول اولیه سرعت و چابکی

ماهیت سرعت و چابکی /اهمیت RDF عملی

مفاهیم سرعت و چابکی / مفاهیم نوروفیزیولوژیک /

دوی سرعت و تغییر جهت/مفاهیم عملی چابکی و تغییر جهت/مفاهیم نوروفیزیولوژیک چابکی و COD

اصول اولیه توان و پلایومتریک

ماهیت قدرت/ فرمول قدرت/ چرخه کشش-کوتاه کردن/مفاهیم عملی پلایومتریک

تمرینات استقامتی هوازی

حداکثر VO2MAX
طراحی تمرینات استقامتی هوازی/ انواع تمرین هوازی/ هدف ضربان قلب/ آستانه لاکتات

توضیحات تکمیلی

تاییدیه گواهینامه ها

تمامی گواهینامه ها و مدارك مربیگري صادره با تاییدیه رسمی اعتبار بین المللی از سوي فدراسیون فیتنس و بدنسازي کشور اتریش و همچنین آکادمى بین المللى IFPE آلمان بوده و شامل مهر و لوگوي فدراسیون بدنسازي کشور اتریش و IFPE Academy آلمان در گواهینامه ها میباشد و همچنین تاییدیه‌ های بین‌المللی گواهینامه‌ های کنترل کیفیت مراکز آموزشی ایزو 21001 و همچنین کنترل کیفیت مدیریت 9001 می باشد.

جهت مشاهده لینک همکاری با فدراسیون فیتنس و بدنسازی اتریش اینجا کلیک نمایید

رزومه کاری

کلیه مدارك مربیگري بین المللی در سایت آکادمی IFPE  رجیسترگردیده و نیز جهت ارایه CV و رزومه کارى و بین المللى جهت مربیگري قابل ارائه مى باشد.

سرتیفیکیت

پوستر فوق، مربوط به وبینار کامل بدنسازی و اصول تمرین برای همه رشته ها مى باشد كه شركت كنندگان پس از ثبت نام ، موفق به دريافت سرتيفيکيت

Principles of Strength Training and Conditioning for Sports
از آلمان با مهر و امضاء رئيس بخش آموزش آکادمی بین المللی IFPE آلمان و همچنین مهر و امضاء ریاست فدراسيون فیتنس و بدنسازی کشور اتریش مى شوند.

اطلاعات بیشتر

جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق راه های ارتباطی زیر اقدام نمایید.

WhatsApp : 0049 151 21 56 44 56
دفتر آکادمی آلمان
(برای مربیان خارج ایران)