ایونت های آکادمی IFPE در کشور عمان

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ