ایونت های آکادمی IFPE در آلمان

GERMAN FITNESS CERTIFICATIONS

480 EURO

دوره فیتنس ملی آلمان

480 EURO

دوره پرسنال ترینینگ آلمانی

480 EURO

دوره فیتنس ملی آلمان

SIMILAR COURSES

B-Lizenz Fitness Grade Coaching Course