ایونت های آکادمی IFPE در کشور فرانسه

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

680 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ