ایونت های آکادمی IFPE در کشور انگلیس

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ