برگزار کننده دوره های بین المللی مربیگری فیتنس

آکادمی بین المللی فیتنس آلمان

دوره بين المللى مربیگری پیشرفته

بدنسازی فوتبال

دوره بين المللى مربیگری پیشرفته

بدنسازی کشتی 

دوره بين المللى مربیگری

یوگا

دوره بين المللى مربیگری

پرسنال فیتنس ترینینگ

دوره بين المللى مربیگری

تغذیه ورزشی

دوره بين المللى مربیگری

فانکشنال ترینینگ

دوره بين المللى مربیگری

فیتنس گروهی

دوره بين المللى مربیگری

سبک زندگی

دوره بين المللى مربیگری

مدیریت ذهن

دوره بين المللى مربیگری

پیلاتس

دوره فیتنس ملی

مربی فیتنس B لایسنس