نظرات و پیشنهادات

شرکت کنندگان محترم آکادمی ، ضمن تشکر از همکاری شما خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مستقیم به مدیریت آکادمی ارسال نمایید

نظر سنجی اساتید

سپاس از همکاری شما