اخبار آکادمی

مراسم اختتامیه دوره مربیگری پرسنال ترینینگ

ایران | تبریز | سال 2021

جلسه اختتامیه دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ در تبریز در تاریخ ۱۴۰۰/۰6/10 توسط مستر ترینر آکادمی IFPE آقای احد وزیری برگزار شد و مراسم اهدای گواهینامه های مربیگری دوره پرسنال ترینینگ با حضور تنی چند از اساتید حوزه فیتنس و سلامت در سطوح ملی و بین المللی انجام گردید.