تقویم دوره های آموزشی

کشور شهر نام دوره تاریخ برگزاری زبان دوره برگزار کننده ثبت نام
ترکیه استانبول مربیگری پرسنال ترینینگ فارسی IFPE Academy ثبت نام
آلمان کلن مربیگری فیتنس ملی آلمان آلمانی- فارسی IFPE Academy ثبت نام
آلمان کلن مربیگری پرسنال ترینینگ آلمانی آلمانی- فارسی IFPE Academy ثبت نام
AUSTRIA Wien مربیگری فیتنس ملی آلمان آلمانی- فارسی IFPE Academy ثبت نام
کشور ایران
» شهر تهران
» نام دوره بدنسازی تخصصی بسکتبال
» تاریخ برگزاری 1401/12/2
» زبان دوره فارسی
» برگزار کننده IFPE Academy
» ثبت نام برای ثبت نام کلیک کنید
کشور ایران
» شهر تهران
» نام دوره بدنسازی تخصصی فوتبال
» تاریخ برگزاری 1401/12/9
» زبان دوره فارسی
» برگزار کننده IFPE Academy
» ثبت نام برای ثبت نام کلیک کنید
کشور ترکیه
» شهر استانبول
» نام دوره مربیگری پرسنال ترینینگ
» تاریخ برگزاری
» زبان دوره فارسی
» برگزارکننده IFPE Academy
» ثبت نام برای ثبت نام کلیک کنید
کشور آلمان
» شهر کلن
» نام دوره مربیگری فیتنس ملی آلمان
» تاریخ برگزاری
» زبان دوره آلمانی-فارسی
» برگزارکننده IFPE Academy
» ثبت نام برای ثبت نام کلیک کنید
کشور آلمان
» شهر کلن
» نام دوره مربیگری پرسنال ترینینگ
» تاریخ برگزاری
» زبان دوره آلمانی-فارسی
» برگزارکننده IFPE Academy
» ثبت نام برای ثبت نام کلیک کنید
کشور اتریش
» شهر وین
» نام دوره مربیگری فیتنس ملی آلمان
» تاریخ برگزاری
» زبان دوره آلمانی فارسی
» برگزارکننده IFPE Academy
» ثبت نام برای ثبت نام کلیک کنید
COUNTRY ENGLAND
» CITY London
» COURSE TYPE EMS License Basic
» DATES 03.06.2021-04.06.2021
» COURSE LANGUAGE English
» OPERATED BY IFPE Academy
» CONTACT Book online
COUNTRY AUSTRALIA
» CITY Sydney
» COURSE TYPE EMS License Basic
» DATES 03.06.2021-04.06.2021
» COURSE LANGUAGE English
» OPERATED BY IFPE Academy
» CONTACT Book online
COUNTRY SWEDEN
» CITY Stockholm
» COURSE TYPE EMS License Basic
» DATES 03.06.2021-04.06.2021
» COURSE LANGUAGE German
» OPERATED BY IFPE Academy
» CONTACT Book online
کشور امارات متحده عربی
◀️ شهر دبی
» نام دوره مربیکری پرسنال ترینینگ
» DATES 09.03.2023
» زبان دوره فارسی
» برگزارکننده IFPE Academy
» ثبت نام برای ثبت نام کلیک کنید