ایونت های آکادمی IFPE در کشور استرالیا

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ