روش اول

از لینک زیر وارد صفحه اعتبار سنجی در سایت بین المللی آکادمی شوید.
سپس یکی از مورد نام ، نام خوانوادگی ، یا شماره ثبت خود را به صورت صحیح و انگلیسی وارد نماید
برای اعتبار سنجی نیاز به وارد کردن همه موارد نمیباشد. در صورتی که یکی از موارد را به درستی وارد نمایید و سپس دکمه را بزنید اطلاعات شما نمایش داده میشود.