تقویم آموزشی دوره پرسنال ترینینگ

دوره بین المللی مربیگری پیلاتس

دوره مربیگری پیلاتس (خرداد 1400)

آکادمی بین المللی فیتنس آلمان

اطلاعات شروع دوره بین المللی مربیگری پیلاتس

1
تاریخ شروع دوره

دوره مربیگری بین المللی پیلاتس از روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 به مدت 5 روز آغاز میگردد

2
زمان برگزاری

زمان برگزاری کلاس ها از ساعت 20:30 الی 22:30 مبیباشد و تمامی دانشجویان موظف اند در این ساعات در کلاس آنلاین حضور یابند

3
روش ورود به کلاس

لینک ورود به کلاس، یوزر نیم و پسورد یک روز قبل از شروع دوره برای تمامی شرکت کنندگاه ایمیل میگردد. و همچنین در گروه تلگرامی مربوطه اطلاع رسانی میشود

4
روش ورود به کلاس

از لینک زیر وارد SKYROOM شوید و یوزرنیم و پسورد خود را وارد نمایید تا بتوانید وارد کلاس شوید.

استاد آکادمی

دکتر مهداد اکبری