اخبار آکادمی

ورکشاپ تمرینات فانکشنال و تغذیه ورزشی

آلمان | هامبورگ| سال 2020

ورکشاپ تمرینات فانکشنال و تغذیه ورزشی

 Sports Nutrition Coaching  و  Functional Training Course

ورکشاپ تمرینات فانکشنال و تغذیه ورزشی در کشور آلمان شهر هامبورگ با استقبال گسترده مربیان گرید B-Lizenz آلمانی روبه رو شد در این دوره که دوره آپدیت ترینینگ بود مربیان فیتنس با آخرین تحولات و آپدیت های علم تمریتات فانکشنال ترینینگ و همچنین تغذیه ورزشی در اروپا آشنا گردیدند، پس از پایان دوره موفق به دریافت سرتیفیکیت گواهی شرکت در ورکشاپ ( Certificate of completion ) گردیدند.

پست های مرتبط