فۆڕمی نێونووسی لە خولەکانی فێرکاری

foŕmî newnûsî le xulî fêrkarî
 • Naw u nasnaw
 • Tikaye nêwî xotan be înglîsîş binûsin
 • kodî neteweyî
 • Pîşe
 • Ŕegez
 • Ŕekewtî ledayikbûn
 • Çonyetîy hawsergîrî
 • Nêw wiĺat
 • Naw u nîşanî postî
 • Telefon
 • Mobayil
 • Şiwênî îmeyl
 • Beĺge w pêşîney werzîşî (Qaremanî, Ŕahênerî, Dadwerî) be kurtî
 • Nawî xul
 • Wêneypêrsonêlî (Wêney paspoŕt be çonyetîy başewe)
 • Wêney yekê lem beĺgane : pasport/nasname/kartî neteweyî
 • Endaze w qewarey tîşêrt
 • شێوازەکانی دانی پارە

  Şêwazekanî danî pare
 • kodî nasandin / kodî daşikan
 • Papal

  ----------------

   • AUSTRIA:
    IBAN: AT661400003710123070
    BIC: BAWAATWW

  ----------------

  • ئێران (Êran):
   ژمارە شەبا (Jimare şeba) : IR370170000000226241323005

   ژمارە کارت (Jimare kart) : 7595-7123-9917-6037

   بانکی میللی ئێران بە نێو ئاغای مێھداد ئەکبەری (مهداد اكبري )

   Bankî mîllî êran be nêwî mêhdad ekberî

 • Wêney fîşî bankî parey têkiraw