برگزار کننده دوره های بین المللی مربیگری فیتنس

تقویم آموزشی

عنوان مدرک توضیحات ثبت نام
 پرسنال فیتنس ترینینگ Personal Trainer مشاهده ثبت نام
 فانکشنال ترینینگ Functional Trainer مشاهده ثبت نام
مربیگری تغذیه ورزشی Sport Nutrition Coach مشاهده ثبت نام
کلاس گروهی فیتنس Group Fitness instructor مشاهده ثبت نام
 مربیگری مدیریت ذهن Mental Coach مشاهده ثبت نام
مربیگری سبک زندگی Lifestyle Coach مشاهده ثبت نام
دستیار مربیگری فیتنس Fitness Trainer Assistant License مشاهده ثبت نام
مربی فیتنس B لایسنس Fitnesstrainer B-Lizenz مشاهده ثبت نام
مربی فیتنس A لایسنس Fitnesstrainer A-Lizenz مشاهده ثبت نام
مربیگری EMS سطح مبتدی EMS Trainer License Basic-Degree مشاهده ثبت نام
 مربیگری EMS سطح پیشرفته EMS Trainer License Advanced-Degree مشاهده ثبت نام
مربیگری EMS سطح حرفه ای EMS Trainer License Professional-Degree مشاهده ثبت نام

اخبار آکادمی

اساتيد بين المللى

همکاران ما