انجمن های فعال در IFPE

ACADEMY ASSOCIATIONS
رئیس انجمن فوتبال IFPE

دکتر مجید سیفی آذر

Dr.Madjid Seifi Azar Nezhad
دکتری فیزیولوژی ورزشی

رئیس انجمن فوتسال IFPE

دکتر محمد حسین باقری

Dr.Mohammadhossein Bagheri
دکترای فیزیولوژی ورزشی

رئيس کمیته آسیب شناسی ورزشى و حرکات اصلاحی IFPE

محمد علی فریدی دستجردی

Mohammad Ali Faridi Dastjerdi

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رئیس انجمن Indoor Cycling IFPE

سوزان دولت آبادی

Suzan Dolatabady

بنیانگذار رشته اسپینینگ(دوچرخه سالنی)در ایران

رئیس انجمن پارکور IFPE

شهاب تاج بخش

Shahab Tajbakhsh

قهرمان مسابقات کراس فیت

رئیس انجمن پیلاتس IFPE

سعید موسویان

Saeed Mousavian

 مدرک MKPILATES از انگلستان و EMS از آلمان

رئیس انجمن یوگا IFPE

فرزانه ملاحی

Farzane mallahi

مربی رسمی انجمن یوگا زیر مجموعه فدراسیون ورزش های همگانی