مدرسین آکادمی بین المللی IFPE

با همکاری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور اتریش

Ela Goodman

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از آلمان

محمد حسین غفاری

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از ایران

امیر اصالت

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از ایران

مریم

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از انگلیس

گلوین

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از عراق

Sultan

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از دبی

Saber Akhavan

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از سوئد

Hollie Brace Cotter

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از مکزیک

Milad Vali

مستر ترینر آکادمی بین المللی IFPE

  • مربی بین المللی از استرالیا