فرم ثبت نام در دوره های آموزشی

 • روش های پرداخت

  • Papal

   ----------------

  • AUSTRIA:
   IBAN: AT661400003710123070
   BIC: BAWAATWW

  • ----------------

  • ایران :
   شماره شبا : IR370170000000226241323005

   شماره کارت : 7595-7123-9917-6037

   بانک ملی ایران به نام آقای مهداد اکبری