اخبار آکادمی

اولین دوره مربیگری کلاس گروهی فیتنس

ترکیه | آنتالیا | سال 2021

برگزاری اولین دوره مربیگری کلاس گروهی فیتنس در کشور ترکیه ، توسط آکادمی IFPE آلمان با حضور استاد دکتر مهداد اکبری

این دوره جهت ارتقا دانش مربیان و پرسنال ترینر های کشور ترکیه انجام گردید که با استقبال بسیار خوب مربیان برتر یکی از شهر های کشور ترکیه مواجه گردید

پست های مرتبط